หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ดาบสองมือ 1

Go down

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ดาบสองมือ 1

ตั้งหัวข้อ  Admin on Tue May 31, 2011 7:51 pm

การจัดการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ดาบสองมือ

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 อธิบายความหมายและประเภทของดาบสองมือได้
1.2 บอกความหมายการถวายบังคมและทักษะท่ารำดาบสองมือขั้นพื้นฐานได้
1.3 ปฏิบัติและขั้นตอนการถวายบังคมได้
1.4 ปฏิบัติตนในการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายได้
1.5 ปฏิบัติตนเป็นผู้มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ เป็นผู้นำผู้ตามที่ดี ความสามัคคีและมีน้ำใจนักกีฬา
1.6 นำพื้นฐานการรำกระบี่และการถวายบังคมไปใช้ในการออกกำลังกายได้ปลอดภัยและสนุกสนาน

2. เนื้อหา / สาระการเรียนรู้
2.1 ความหมายและประเภทของดาบสองมือ
2.2 ความหมายและความสำคัญของการถวายบังคม
2.3 ท่ารำกระบี่ขั้นพื้นฐาน
2.4 ท่านั่งถวายบังคม เพื่อขึ้นพรหมนั่ง และพรหมยืน
2.5 ขั้นตอนการถวายบังคม

3. กิจกรรมการเรียนรู้ (กระบวนการเรียนรู้)
3.1 การสอนแบบอธิบายและสาธิต
3.2 การสอนแบบกระบวนการกลุ่มฝึกปฏิบัติ
3.3 การสอนแบบจับคู่
3.4 การสอนแบบมอบงานให้ทำ
3.5 การสอนแบบสืบค้นด้วยตนเอง นักเรียนอ่านมาก่อนล่วงหน้า

4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
4.1 สังเกตทักษะการปฏิบัติเป็นกลุ่ม
4.2 สังเกตพฤติกรรมกระบวนการเรียนรู้
4.3 ซักถาม
4.4 ทดสอบภาคปฏิบัติ

Admin
Admin

จำนวนข้อความ : 203
Join date : 03/05/2011

ดูข้อมูลส่วนตัว http://krabikrabongbd2.forumth.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ