ผลงานและเกียรติประวัติ การปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชากระบี่กระบองและมวยไทย

Go down

ผลงานและเกียรติประวัติ การปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชากระบี่กระบองและมวยไทย

ตั้งหัวข้อ  Admin on Mon May 16, 2011 1:19 pm

ผลงานและเกียรติประวัติ สถาบัน / หน่วยงาน / องค์กร ปีการศึกษา
- ครูแม่แบบ สาขาวิชาพลานามัย กลุ่มโรงเรียนกรมสามัญส่วนกลาง กลุ่มที่ 5 ปี 2541
- ผู้ฝึกสอนดีเด่นในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเภท กระบี่กระบอง คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฎจันทรเกษม ปี 2542
- บุคลากรผู้มีผลงานดีเด่น ในวาระครบรอบ 10 ปี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ปี 2543
- ครูแม่แบบ สาขาวิชาพลานามัย กลุ่มโรงเรียนกรมสามัญส่วนกลาง กลุ่มที่ 5 ปี 2543
- ครูแม่แบบ สาขาวิชาพลานามัย สำนักงานคณะกรรมการ ครุสภา

กรมสามัญศึกษา ปี 2543
- ครูดีเด่น เกียรติบัตรพระเกี้ยวทองคำ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ปี 2544
- ครูดีเด่น ด้านการสอน กลุ่มโรงเรียนกรมสามัญส่วนกลาง กลุ่มที่ 5 ปี 2544
- ครูดีเด่น ด้านวิชาการ “งานทวาทศวรรษบดินทรสอง” โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ปี 2545
- ผู้ฝึกสอนไหว้ครูมวยไทย ทักษะมวยไทย คีตะมวยไทย
ดีเด่น ชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 9 ณ ศูนย์อนุรักษ์ศิลปะมวยไทย จ.สุโขทัย ศูนย์อนุรักษ์ศิลปะมวยไทยแห่งประเทศไทย ปี 2548

- พ่อดี – ลูกเด่น โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ปี 2548
- ครูดีในดวงใจ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ปี 2549
- ผู้ฝึกสอนไหว้ครูมวยไทย ทักษะมวยไทย คีตะมวยไทย ดีเด่น
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 10 ณ ศูนย์อนุรักษ์ศิลปะมวยไทย จ.มหาสารคาม

ศูนย์อนุรักษ์ศิลปะมวยไทยแห่งประเทศไทย ปี 2549
- ครูดีในดวงใจ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ปี 2550


ผลงานและเกียรติประวัติ สถาบัน / หน่วยงาน / องค์กร ปีการศึกษา
- บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชน สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก

เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ ปี 2550
- ครูดีเด่น รางวัลคุรุสภา

สายครูผู้ปฏิบัติการสอน คุรุสภา ปี 2551
- ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 6 สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2552
- ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ ปี 2552
- ครูในดวงใจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปี 2552
- ข้าราชการพลเรือนดีเด่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ ปี 2552
- ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

สุขศึกษาและพลศึกษาดีเด่น สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ปี 2553
- ผู้ทำคุณประโยชน์ทาง
ด้านการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคคลกรทางด้านการศึกษา (สกสค) ปี 2553
- คุรุสดุดี สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ปี 2553

Admin
Admin

จำนวนข้อความ : 203
Join date : 03/05/2011

ดูข้อมูลส่วนตัว http://krabikrabongbd2.forumth.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ