หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สมรรถภาพทางกาย หน้า 3

Go down

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สมรรถภาพทางกาย หน้า 3

ตั้งหัวข้อ  Admin on Tue May 03, 2011 8:49 pm

สมรรถภาพทางกาย
สมรรถภาพทางกายแบ่งเป็น 2 ประเภท
1.สมรรถภาพที่เป็นลักษณะทั่วไปในเชิงของสุขภาพ
สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ (2551 : 5) สรุปความหมายของ สมรรถภาพ
ทางกาย (Physical Fitness) ไว้ว่า “ความสามารถของร่างกายที่สามารถประกอบกิจกรรมหรือทำงานได้เป็นระยะเวลานานๆ ติดต่อกัน และผลที่ได้รับมีประสิทธิภาพสูง” ขณะเดียวกันมีกำลังกายที่สามารถปฏิบัติ
กิจวัตรอื่นๆ ได้อีก นอกจากนี้ควรพิจารณาด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคมควบคู่ไปด้วย
สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ (2551 : คำนำ) กล่าวว่า การทดสอบสมรรถภาพทางกาย เป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างยิ่งในการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา รวมทั้งการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย เป็นดัชนีบ่งชี้ให้ครูผู้สอนวิชาพลศึกษา ผู้ฝึกสอนกีฬา และผู้เกี่ยวข้องได้ทราบถึงพัฒนาการทางด้านร่างกายของนักเรียน เยาวชน และนักกีฬา ว่ามีภาวะทางด้านร่างกายเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด เพื่อที่จะได้นำผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของนักเรียน เยาวชนและนักกีฬา นำมาส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางการกีฬาหรือการออกกำลังกาย รวมทั้งการพัฒนาทักษะในการดำเนินชีวิตประจำวันให้มีความสมดุล ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ และการเรียนการสอนของครูพลศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย (Physical Fitness Test) เป็น วิธีการประเมินสมรรถภาพร่างกายและสุขภาพของทั้งบุคคลทั่วไปและนักกีฬา ผู้รับการทดสอบสมรรถภาพทางกายจะได้รับการวัดและประเมินการทำงานของอวัยวะและระบบอวัยวะต่างๆ ได้แก่ ชีพจร ความดันโลหิต ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ประสิทธิภาพของข้อต่อ ความจุปอด และประสิทธิภาพการใช้ออกซิเจนของร่างกาย สมรรถภาพทางกายจำแนกออกเป็น 2 องค์ประกอบ
(สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ. 2551 : 7 - 9) มีรายละเอียด ดังนี้

1. สมรรถภาพในเชิงสุขภาพ (Health Related Physical Fitness)
สมรรถภาพทางกายในเชิงสุขภาพ เป็นสมรรถภาพพื้นฐานของการมีสุขภาพที่ดีในการดำรงชีวิตรวมทั้งช่วยป้องกันการบาดเจ็บและสร้างภูมิคุ้มกัน ซึ่งประกอบด้วย
1.1 ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ (Muscular Strength) เป็นความสามารถของกล้ามเนื้อซึ่งทำให้เกิดความตึงตัว เพื่อใช้แรงในการยกหรือดึงสิ่งของต่างๆ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อจะช่วยทำให้ร่างกายทรงตัวเป็นรูปร่างขึ้นมาได้ หรือที่เรียกว่า ความแข็งแรงเพื่อรักษาทรวดทรง ซึ่งเป็นความสามารถ

Admin
Admin

จำนวนข้อความ : 203
Join date : 03/05/2011

ดูข้อมูลส่วนตัว http://krabikrabongbd2.forumth.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ